$nbsp;

X

  Menu
HOTLINE: 0432 15 1299
Sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam.Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao...
 • Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện

  ...
  Xem thêm
 • Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện

  ...
  Xem thêm
 • Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện

  ...
  Xem thêm
 • Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện

  ...
  Xem thêm
 • Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện

  ...
  Xem thêm
Our products
We are extremely proud to be the leading partner for trusting our selection is representative distributors in Vietnam years.We offer many products and services of high quality ...
 • We are extremely proud to be the leading partner for trusting our selection is representative distributors in Vietnam years.We offer many products and services of high quality

  ...
  Xem thêm

Thư ca giám đc (LAS)

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập quốc tế và phát triển một cách nhanh chóng, các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt nam ngày một nhiều, họ đưa ra các yêu cầu đòi hỏi sự chuyên nghiệp, sáng tạo và uy tín cao. Chúng tôi hiểu được rằng để trở thành đối tác thành công của họ thì chúng tôi phải đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp để kiến tạo ra những giá trị bền vững phục vụ lợi ích của khách hàng và giúp nâng tầm Việt Nam trên thế giới. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, chúng tôi đã thực hiện đúng Phương châm đó, chúng tôi xây dựng một đội ngũ bao gồm các chuyên gia, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, bộ phận bán hàng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, phòng nhân sự, kế toán, hành chính luôn phối hợp làm việc một cách nhịp nhàng. Tất cả vì một mục tiêu là đảm bảo mang tới sự hài lòng trên cả mong đợi cho khách hàng thông qua các dịch vụ tận tâm và hoàn hảo nhất. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được các đối tác hàng đầu thế giới đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam, đáng kể là hãng KYODO YUSHI JAPAN – nhà sản xuất mỡ bôi trơn lớn nhất Nhật bản (chiếm 41% thị phần của Nhật) và JX Nippon Oil – tập đoàn sản xuất dầu mỡ nhờn và năng lượng lớn nhất Nhật Bản (chiếm 1/3 thị phần dầu mỡ bôi trơn của Nhật). Đó là sứ mệnh, động lực to lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực đổi mới hệ thống công ty, hoàn thiện con người để đóng góp cho sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam. Với những gì đang có, chúng tôi tin chắc rằng LAS sẽ luôn luôn đáp ứng tốt những nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt công ty

Giám đốc: Trn Th Sut

Letter from the Director (LAS)

In the context of Vietnam's economy and international integration are developed quickly, foreign companies investing into Vietnam on a lot, they give the demanding requirements of professionalism, creativity and reliability high credit. We understand that in order to become a partner of their success, we had to innovation, creativity and professionalism to is to create sustainable value for the benefit of our customers and help elevate Vietnam world great. Right from the early days of operation, we have to comply with this motto, we have built a team of experts, engineers highly qualified, experienced, dedicated sales department now been trained, the personnel department, accounting and administrative work are coordinated seamlessly. All for one goal is to ensure the satisfaction brought on to the customer expectations through dedicated service and the most perfect. We are extremely proud to be the leading partner for trusting our selection is representative distributors in Vietnam, Kyodo Yushi notably JAPAN - manufacturer largest lubricants Japan ( accounting for 41% share of Japan) and JX Nippon oil - production corporation lubricants and Japan's largest energy (accounting for 1/3 of the market share of Japanese lubricants). That mission, great motivation for us to do our utmost to company innovation system, perfect man to contribute to the growth of Vietnam's economy. With what are we confident that LAS will always meet the increasing needs of customers.

Sincerely thank!

On behalf of the company

Director: Tran Thi Suot